Անալիտիկ ՓԲԸ հիմնական գործընկերներն են`

 • "Դինո գոլդ մայնինգ քամփնի" ՓԲԸ
 • "Պարամաունտ գոլդ մայնինգ" ՍՊԸ
 • "ԳՊՄ ԳՈԼԴ" ՍՊԸ (Սոտքի հանքավայր)
 • "ՌՄՄԻ Արմենիա" ՍՊԸ
 • "Մոլիբդենի աշխարհ" ՍՊԸ
 • "ԶՊՄԿ" ՓԲԸ
 • "Մուլտի Գրուպ կոնցեռն" ՍՊԸ
 • "Ասսաթ" ՍՊԸ
 • "Գեոթիմ" ՓԲԸ
 • "ԱՊՄԿ" ՓԲԸ
 • "Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ
 • "Ախթալայի ԼՀԿ" ՓԲԸ
 • "Սագամար" ՓԲԸ
2012 թ. Պատվիրատուների բավարարվածության գնահատման աստիճանը կազմել է 79.8%